Krioterapia
19.01.2019

Krioterapia to termin określający metodę leczenia chorych tkanek przy wykorzystaniu niskich temperatur poniżej zera stopni Celsjusza.

Polega ona na wykorzystaniu specyficznych własności obronnych ludzkiego organizmu. Intensywne ochładzanie powierzchni ciała za pomocą ciekłego azotu medycznego powoduje zainicjowanie procesu przebiegającego w następujący sposób:

  • w pierwszej fazie ochładzania organizm broni się przed dostępem zimna poprzez ograniczenie krążenia miejscowego, charakteryzującego się skurczem obwodowych naczyń krwionośnych i mięśni, a w rezultacie gwałtownym spowolnieniem metabolizmu obrębie ochładzanego rejonu ciała.
  • w drugiej fazie następuje proces odwrotny polegający na gwałtownym rozszerzeniu naczyń krwionośnych, warunkujących wzrost przepływu krwi przez chorobowo zmienione miejsce. Zwiększone krążenie sprzyja lepszemu dotlenieniu, oraz regeneracji komórek. Sprzyja to redukcji stanu zapalnego, zmniejsza obrzęki, likwiduje ból.

Ciekły azot jest najpowszechniej stosowanym gazem kriogenicznym w medycynie sportowej,  rehabilitacji, kriochirurgii, dermatologii itp.

W krioterapii rozróżniamy dwa główne rodzaje oddziaływania na organizm ludzki:

  • krioterapia miejscowa – polega na miejscowej stymulacji zimnem, wybranego fragmentu ciała za pomocą specjalnego aplikatora ciekłego azotu, lub zimnego powierza.
  • krioterapia ogólnoustrojowa polega polega na stymulacji niską temperaturą całego ciała. Zabieg ten ma za zadanie wytworzyć w ciele stres fizjologiczny prowadzący do intensywnej regeneracji oraz wzmożonej pracy układu imunologicznego.