Skroplenie ciekłego azotu
17.01.2019

Pierwsze skroplenie ciekłego azotu. Polskie osiągnięcie naukowe.

Ciekły azot  (skroplony azot, symbol: LN2) – azot pierwiastkowy w stanie ciekłym.

Skroplenie azotu zostało dokonane po raz pierwszy 13 kwietnia 1883 roku przez profesorów UJ w Krakowie, Zygmunta Wróblewskiego i Karola Olszewskiego. XIX wieku angielscy uczeni, badając drobne nieścisłości w wyznaczeniu ciężarów właściwych azotu otrzymanego z powietrza i ze związków chemicznych, odkryli całą grupę nowych pierwiastków – gazów szlachetnych. Azot ciekły jest używany jako środek chłodzący w warunkach wymagających stosowania niskich temperatur. Ciekły azot jest najpowszechniej używaną cieczą kriogeniczną.

Ciekły azot jest najpowszechniej używaną cieczą kriogeniczną.