Właściwości ciekłego azotu
17.01.2019

Jednym z najpowszechniej stosowanych środków o wysokiej wydajności chłodzenia jest ciekły azot  , w sytuacjach wymagających uzyskania bardzo niskich temperatur.

Ciekły azot przechowywany jest w naczyniach termostatycznych tzw. Dewarach. W otwartym naczyniu w warunkach normalnych czysty azot wrze w temperaturze −195,8 °C (77,35 K w zależności od czystości i aktualnego ciśnienia atmosferycznego w zakresie 77–78 K), a ulega zestaleniu przy −210,0 °C (63,14 K). Ciekły azot cały początkowo wrze, bo ścianki naczynia, których dotyka, są o ok. 200C cieplejsze (tzn. mają ok. 0C). Ścianki w kontakcie z tak zimną substancją wyziębiają się i po pewnym czasie mają temperaturę zbliżoną do temperatury ciekłego azotu. Wówczas nie obserwujemy wrzenia. Biały dym unoszący się nad zbiornikiem to skroplona para wodna. Woda w postaci gazowej unosi się w powietrzu w znacznych ilościach. W kontakcie z czymś zimnym gazowa woda ochładza się i skrapla, tworzą się miliony malutkich kropelek i powstaje mgła.