Ciekły azot medyczny

Firma Gomi posiada w swojej ofercie ciekły azot medyczny 5.0 GOMI. Ciekły azot medyczny 5,0 GOMI, spełnia wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych – posiada Certyfikat i pełny system zapewnienia jakości zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG.

Stosowanie ciekłego azotu medycznego zaleca Ustawa z dn. 15.04.2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr.112 poz. 654) o działalności leczniczej (Dz U.z 2016 r. poz.1638,1948,2260, z 2017 r. po 2110,2217). Ciekły azot medyczny 5,0 GOMI może być wykorzystywany zarówno do krioterapii miejscowej, jak i w kriokomorach (krioterapia ogólnoustrojowa), w dermatologii i kriochirurgii.