Acetylen

Jest to gaz bezbarwny, nieco lżejszy od powietrza. Jest gazem palnym, mieszany z powietrzem w granicach 2,3-82% tworzy mieszaninę wybuchową. W butlach jest rozpuszczany w acetonie.

Rozmiar butli: 6kg.
Dostępność: Limanowa i okolice.