CO2

Jest to gaz obojętny, niepalny. Jest cięższy od powietrza i gromadzi się w zagłębieniach.
Wypierając powietrze z pomieszczeń może działać dusząco. w butli znajduje się w stanie ciekłym.
Dostępność: Limanowa i okolice.